Wydawnictwo Literatura

Adres

ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź

REDAKTOR NACZELNA

DZIAŁ PROMOCJI

Robert Kubiak
robert.kubiak@wydawnictwoliteratura.pl

668 815 147

Kierownik Działu Promocji
Justyna Nowak
justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-23-81 wew. 26

Organizacja spotkań autorskich
Aleksandra Różanek

DZIAŁ HANDLOWY

Roman Laskowski
roman.laskowski@wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-23-81 wew. 28

Kierownik Działu Handlowego
Małgorzata Kurczewska
handlowy@wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-25-17 wew. 23

Obsługa zamówień hurtowych i detalicznych
Anna Suszyńska
anna.suszynska@wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-25-17 wew. 23

Rozliczanie spotkań autorskich

DZIAŁ REDAKCJI

Lidia Kowalczyk
lidia.kowalczyk@wydawnictwoliteratura.pl
Redakcja, korekta i skład książek
Joanna Pijewska
Piotr Płonka
grafik@wydawnictwoliteratura.pl
Grafik, przygotowanie materiałów do druku

MAGAZYN, ODBIÓR KSIĄŻEK ul. Kasprzaka 7/9 budynek D

Dariusz Kubiak,
Tomasz Perka
Magazyn
Kontakt